โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

โรคเบาหวาน ม้ามและไตบกพร่องทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้อย่างไร

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน จัดอยู่ในหมวดหมู่ของเบาหวานในสมัยโบราณ และส่ … Read more