โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

โรคปอดบวม และการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคปอดบวม เป็นโรคติดต่อได้หรือไม่ หมายถึงการอักเสบของทา … Read more