โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

ลมพิษ อธิบายเกี่ยวกับภาพทางคลินิกของลมพิษเฉียบพลันรวมถึงลมพิษเรื้อรัง

ลมพิษ

ลมพิษ ลมพิษและแอ็งจิโอเอดีมา เกิดจากการขยายตัวของหลอดเล … Read more