โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

อุณหภูมิ สารทางกายภาพซึ่งอุณหภูมิต่ำส่งผลต่อร่างกายส่วนใหญ่มักเป็นอากาศ

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ การปรับตัวอย่างต่อเนื่องจะมาพร้อมกับ การเผาผลา … Read more