โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

หน้าอก การกระทบของหน้าอกช่วยให้ตัดสินคุณสมบัติทางกายภาพของปอด

หน้าอก

หน้าอก การกระทบของหน้าอกช่วยให้คุณ ตัดสินคุณสมบัติทางกา … Read more