โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

วิตกกังวล ความวิตกกังวลสามารถเรียนรู้ที่จะระงับความวิตกกังวลได้อย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

วิตกกังวล

วิตกกังวล เราทุกคนอ่านข่าว และเรากังวลเมื่อสิ่งเลวร้ายเ … Read more