โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

ไฟ การเคลือบใหม่เหมือนลาวาสามารถหยุดไฟได้และดาวก่อตัวได้เร็วกว่า 10 เท่า

ไฟ

ไฟ ต้องใช้วิทยาศาสตร์อย่างมากในการหยุดไฟ เพื่อรักษาบ้าน … Read more