โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

พันธุกรรม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ปกติและทางพยาธิวิทยาของมนุษย์

พันธุกรรม

พันธุกรรม การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของมนุษย์ เช่นเดียวกับก … Read more