โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

ผิวหนัง ประเภทของผื่นที่ผิวหนัง การปะทุของผิวหนังปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ผิวหนัง

ผิวหนัง การปะทุของผิวหนัง อาจบ่งบอกถึงสภาพทั่วไปของร่าง … Read more