โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

ปอดอักเสบ อธิบายเกี่ยวกับอาการของโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบแบบแห้ง

ปอดอักเสบ

ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบแห้ง ในระยะแรกของการค้นหากา … Read more