โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

รากฟันเทียม ขั้นตอนการติดตั้งรากฟันเทียม อธิบายได้ ดังนี้

รากฟันเทียม

รากฟันเทียม การปลูกรากฟันเทียม ได้กลายเป็นความแปลกใหม่ท … Read more