โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

โรคไอกรน ( Pertussis ) การวินิจฉัยและการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ

โรคไอกรน

โรคไอกรน วิธีการแพร่เชื้อไอกรน เกิดจากการติดเชื้อโรคไอก … Read more