โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

อาคารสถานที่

 


อาคารสถานที่
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดมะปรางงาม

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2513
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2513
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารสถานที่
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
builiding6
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
builiding7
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
builiding8
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
builiding9
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
builiding10
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2560
builiding11
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2559
builiding12
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543