โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

วันที่26 กรกฎาคม 2562

วันที่26 กรกฎาคม 2562 ชุมชนละอาย โดยความร่วมมือของหน่วยงาน อำเภอฉวาง ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนวัดมะปรางงาม โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ รพ.สต.บ้านมะปรางงาม ชมรมทหารผ่านศึก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่26 วันที่26 วันที่26 วันที่26