โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

รักติดไซเรน โรงเรียนวัดมะปรางงาม

รักติดไซเรน  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งเด็กๆไปแข่งขัน    โดย มี คุณ จตุรงค์ ชนะราวี  และ องค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ได้มีการ ร่วมส่งชุดการแสดงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

รักติดไซเรน รักติดไซเรน รักติดไซเรน รักติดไซเรน #วันเด็กแห่งชาติ63 #โรงเรียนวัดมะปรางงาม