โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

พิธีไหว้ครู ช่วงบ่ายเราก็มาต่อกันด้วย

พิธีไหว้ครู ช่วงเช้าผ่านไป ช่วงบ่ายเราก็มาต่อกันด้วย โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนวัดมะปรางงาม ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการคัดเลือกประธานนักเรียนในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 4 คน ผลจากการเลือกตั้งปรากฏดังนี้
1. เด็กชายธรรณธรณ์ อักษรเดช นักเรียนชั้น ป.6 ดำรงตำแหน่ง ประธานนักเรียน

2. เด็กหญิงจันทราวดี เจริญศิลป์ นักเรียนชั้น ป.6 ดำรงตำแหน่ง รองประธานนักเรียนคนที่ 1

3. เด็กหญิงกรรณิการ์ ราชรักษ์ นักเรียนชั้นป.6 ดำรงตำแหน่ง รองประธานนักเรียนคนที่ 2

และ 4. เด็กหญิงจันทิมา ไชยพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.6 ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการและเลขานุการ

#เลือกตั้งประธานนักเรียน62

#โรงเรียนวัดมะปรางงาม

พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู พิธีไหว้ครู