โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

นักเรียน โรงเรียนวัดมะปรางงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

นักเรียน โรงเรียนวัดมะปรางงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
#สำคัญกว่ารางวัลคือประสบการณ์นอกห้องเรียนนักเรียน นักเรียน นักเรียน นักเรียน