โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

คณะบุคลากร

คณะบุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนวัดมะปรางงาม นำโดย ผู้อำนวย จตุรงค์ ชนะราวี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในวันที่ 5 กรกฎาคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะบุคลากร คณะบุคลากร คณะบุคลากร คณะบุคลากร