โรงเรียนวัดมะปรางงาม

หมู่ที่ 2 บ้านบ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-361398

การประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

การประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 มีนาคม 2563 จะรา ครูโรงเรียนบ้านทอนวังปราง กรรมการตรวจกระดาษคำตอบแบบเขียนตอบและระบายคะแนน นางสาวอารีรัตน์ ราชนาวี ครูโรงเรียนบ้านสวนอาย นางสาวจิราภร ยุทธกาศ ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง การประเมิน การประเมิน การประเมิน1 การประเมิน2